Starostwo Powiatowe w Głogowie

Starostwo Powiatowe w Głogowie - ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „REZERWUJ” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy pobrać bilet z automatu biletowego znajdującego się w holu Wydziału Komunikacji obok pok. 121. Terminal biletowy po wprowadzeniu numeru identyfikującego na monitorze dotykowym wydrukuje bilet z numerem klienta.

Po pobraniu biletu proszę oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru na wyświetlaczu.

Nie odebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji, klient musi umówić następną wizytę w innym terminie lub pobrać normalny bilet. Klienci umówieni mają priorytet przed wszystkimi oczekującymi.


GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT